Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner

Samfundet Linköpings
Stiftsbiblioteks Vänner
 
 –
 stiftsbiblioteket@linkoping.se
 
Vi gör reklam för medlemskap i föreningen och erbjuder böcker till mycket förmånliga priser.
 
Vänföreningen har som syfte att sprida kännedom om de äldre samlingarna, stiftsbiblioteket, inom Linköpings stadsbibliotek. Medlemmarna bjuds regelbundet in till föreläsningar och sammankomster kring kulturhistoriska ämnen, särskilt bokhistoria och ämnen med östgötsk anknytning.
 
Vänföreningen bokutgivning kommer att presenteras.


TILLBAKA