Solvändan Förlag

Solvändan Förlag
 
solvandanforlag.se
facebook.com/SolvandanForlag/
info@solvandanforlag.se
 
Köp en titel och få Springsteenkassen ”Nobody wins unless everybody wins”.
Köp två titlar och får boken om Springsteen på Ullevi (utgiven 2016)
Köp tre titlar och får både kasse och bok.

Priserna på våra böcker kommer att vara rabatterade under mässan.

 
Solvändan Förlag med säte i Torsås, sydöstra Kalmar län, satsade från början på utgivning av lokala skribenter, poeter, bygdeberättare och liknande.
De senare åren har utgivningen ökat med titlar med större spridningspotential – romaner och diktböcker. I år har vi också med en spansk författare.
 
Bärskilt tre böcker vill vi presentera på TellUs 2017.

Boken MED MINA EGNA ÖGON SETT är en översättning av den blinde spanske författaren Emilio Ortiz som låter en ledarhund berätta om livet med sin husse. Hunden Cross iakttager människornas svagheter och egenheter och jämför dem med sitt eget liv som hund. ”Varför luktar inte människorna på varandra när de hälsar?!”
En både djup och underhållande bok.

NOVELLETTER TILL JUL är en trevlig samling korta berättelser och dikter av både mera och mindre namnkunniga författare. Vibeke Olsson, Sofie Berthet, Anna Rudberg, Oline Stig, Sven Velo Petersson är några av skribenterna. Boken innehåller 24 bidrag, ett bidrag för varje dag i advent. Den är skriven både för unga och för vuxna..

Den tredje boken är en verklighetsbaserad roman om en flyktingfamilj från Afghanistan. Margareta Juhlin är författare och titeln är VID OLIVTRÄDETS FOT. Svenska Afghanistankommittén skriver så här: ”En bok att rekommendera för alla som vill skaffa sig en förståelse för Afghanistans historia och det arbete det innebär att bygga upp landet igen.”

 

 

TILLBAKA