Östergötlands museum

Östergötlands museum
 
www.ostergotlandsmuseum.se
östergötlandsmuseum
anna.lindqvist@ostergotlandsmuseum.se
 
Extremt bra priser på extremt bra böcker.
 
Östergötlands museum är en stiftelse, som i sin första form bildades 1864. Ett av våra uppdrag är sprida kunskap om länets kulturhistoria och det gör vi bl a genom museets förlagsverksamhet.
 
Vi kommer visa på museets rika flora av böcker, där de egenproducerade årsböckerna på olika aktuella teman spelar huvudrollen.


TILLBAKA