Ludmila Lagesson-Andrasko

Ludmila Lagesson-Andrasko
 
lagessonandrasko.se
ludmila@lagessonandrasko.se
 
 
1:a gången född i Tjeckien – utbildad: konstfack (glas, skulptur, teckning)
2:a gången född i Sverige 1968 – utbildad: Lunds tekniska högskola, universitet i Lund (litteratur), Linköping (litteratur, historia, tvärvetenskap), Stockholm (konstvetenskap); arbetar som vetenskapsman, konstnär författare
 
Livserfarenhet och humor – fantasi och fakta

 

TILLBAKA