FoU – Utställarinfo…

Bäste Utställare!
Vi ber  dig sätta av några minuter och fylla i formuläret Utställare TellUs 2017. Dina uppgifter kommer användas i vår utställarkatalog på ostergotlandsbokmassa.se och vi kommer också att kunna använda oss av informationen i det fortsatta marknadsföringen av TellUs bok- & berättarmässa på andra medier.

Utställare TellUs 2017

Här nedan registrerar du/ni Information om dig/er som utställare på TellUs bok- & berättarmässa 2017.
 • Det namn som du/ni står under i vår utställarkatalog (det kan t.ex. vara namn på en person eller ett företag/en förening). Om ni är flera som delar på ett bord ska samtliga namn stå med.”
 • En kort beskrivning av dig/er.
 • Vad kommer besökaren finna vid ditt/ert bord?
 • Vad har du/ni för mässerbjudanden under TellUs 2017?
 • Adressen till din/er hemsida
 • Adressen till din/er Facebook
 • Här kan du/ni fylla på med fler adresser/länkar där besökaren kan följa/få tag på dig/er, exempelvis Instagram och Twitter.
 • E-postadress för kontakt
 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, pdf, gif.
  Här kan du/ni ladda upp bild/er i .jpg-, .gif- eller .pdf-format.