Existentiella Samtal i Östergötland

Existentiella Samtal i Östergötland
 
www.existentiellasamtal.se
lars.sundberg@telia.com
 
Jag säljer min nya bok för ett hundra kronor på mässan.
 
Mitt företag har sin bas i Norrköping. Jag arbetar med olika slags samtal och med handledning inom psykosocialt arbete. På några stadsbibliotek i Östergötland och i Linköpings domkyrka pågår öppna gruppsamtal om stora livsfrågor. Filosofiskt Forum, som jag leder, har numera haft ca 150 möten.
 
Min nya bok: Livsviktiga möten. Filosofiska samtal på bibliotek

Min förra bok för referens: Att möta vuxna närstående i sorgens tid. Berättelser från palliativ vård

Folder om min verksamhet.


TILLBAKA