Dynamo – Möjligheternas Förlag

Dynamo – Möjligheternas Förlag
 
www.dynamoforlag.se
mojligheternasforlag
 info@dynamoforlag.se
 
50 kronor för Gränser: en antologi
Gratis tygkassar och godis
 
Dynamo – Möjligheternas Förlag är ett arvsfondsfinansierat projekt som startades 2015. Vi är en grupp av unga, kreativa människor med olika sociala eller psykiska funktionsuppsättningar. Vi verkar för en ökad medvetenhet och kunskap om psykosociala diagnoser och psykisk ohälsa.
 
Gränser: en antologi, tygkassar, information om oss och våra kommande böcker.


TILLBAKA