Atremi AB

 Atremi AB
 
www.atremi.se
facebook.com/atremi
info@atremi.se
 
Ett trevligt bemötande och chansen att börja en dialog kring kommande bokprojekt samt möjligheten att köpa en och annan bok som vi givit ut.
 
 Atremi arbetar huvudsakligen med uppdragsutgivning/egenutgivning. Vi erbjuder våra tjänster till alla er som vill ge ut en bok och själva kan tänka er att bekosta utgivningen. Vi har egen nätbutik och hjälper till med distribution. Vi startade förlaget 1999 och har sedan 2004 funnits utanför Mjölby.
 
Vi vill fr.a. möta personer som går och funderar på att ge ut en bok och förklara för dem att det är möjligt och att vi oftast kan hjälpa dem med detta. Vi visar upp en del av de böcker vi gjort under åren, det har blivit ca 600 titlar, och vi kommer även att sälja en del av dessa.

 

TILLBAKA