CH Svenstedt, Secher & Svenstedt

CH Svenstedt, Secher & Svenstedt
 
svenstedt.blogspot.com
carl henrik svenstedt
chsvenstedt@gmail.com
 
Mycket låga priser, signering
 
Författare, filmare och föreläsare
 
De två memoarböckerna på Atlantis: DEN LILLA HISTORIEN resp I MIN VÄRLD + vintage ur boklagret

 

TILLBAKA